𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄

𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
𝐓𝐈𝐍𝐇 đƒđ€Ì‚Ì€đ” đđ”Ì›đŽÌ›Ìđ‚ 𝐇𝐎𝐀 đŽÌ‚ đ“đŽÌ‚ 𝐂𝐇𝐈𝐓𝐈𝐀𝐍 đ‚đ‡đˆÌđđ‡ đ‡đ€Ìƒđđ† đŠđ‡đ”Ì›Ì‰ đŒđ”Ì€đˆ, đ‚đ‡đŽÌ‚Ìđđ† 𝐒𝐀𝐘 𝐗𝐄
199.000₫ 299.000₫
KĂ­ch thước
Số lÆ°á»Łng
ChĂĄy hĂ ng (Vui lĂČng liĂȘn hệ trá»±c tiáșżp)

Đang cáș­p nháș­t

1900 123 321
Gọi ngay 1900 123 321 để Ä‘Æ°á»Łc tÆ° váș„n tốt nháș„t!
TĂŹnh tráșĄng: CĂČn hĂ ng
LoáșĄi: Nước hoa ĂŽ tĂŽ
LĂȘn đáș§u trang